Po válce

Zajímavosti 1. světové války

07.03.2012 20:30
Zajímavosti první světové války   První světová válka v číslech: Počet válčících zemí - 38 Počet vojáků, kteří byli zapojeni do války - přibližně 70 000 000 Domů se nevrátilo (z výše uvedeného počtu) - přibližně 10 000 000 Počet peněz vložených do války - přes...

Důsledky 1. světové války

08.03.2012 21:10
Důsledky 1. světové války zpustošení Evropy zemřelo 10 mil. vojáků a 7 mil. civilního obyvatelstva 20 mil. vojáků zmrzačeno ztráta víry (úbytek věřících) ztráta mravních hodnot sociální revoluce (socialismus) rozpad významných velmocí   Vítězné mocnosti...

Odplata za válku

09.03.2012 20:00
Odplata za válku Celá Evropa si byla jista, že viníkem světového konfliktu je Německo. To však bylo v nejistotě, jelikož čekalo na své podmínky. Ještě před tím, než poslední voják opustil svůj zákop, se začali rozpadat evropské mocnosti a impéria. Tyto monarchie, které na starém kontinentě...

Cesta k trvalému míru

10.03.2012 11:16
Cesta k trvalému míru První světová válka byla brána za poslední válku v liddských dějinách. Svět tak měl žít v trvalém míru. Proto také vznikala různá společenství, která měla nastarost udržet mír v Evropě i ve světě.   Malá dohoda (1921 - 1939) Pod vedením Francie vznikla tzv. Malá...