Dějepisná slovíčka - STŘEDOVĚK

Slovíčka - STŘEDOVĚK

31.01.2012 19:13
Abatyše = matka představená v ženském klášteře   Artikuly =  požadavky   Cechy = sdružení řemeslníků jednoho řemesla   Celibát = pohlavní zdrženlivost a svobodný stav kněží, nařízený římskou katolickou církví   Defenestrace = vyhazování z...