Byzanc

04.02.2012 15:28

Byzanc

Byzantská říše vnikla roku 476 a rozprostírala se ve východní části Evropy. S postupem času říše ovládala oblasti Malé Asie, Řecka (+ Balkánský poloostrov), Itálie, severní části Afriky a dnešního Španělska. Dalo by se říci, že Byzanc vznikla ihned po pádu Římské říše, jelikož pokračuje v tradici východořímské říše (má právo na titul císaře). Hlavním městem této země se stává město, nacházející se na hranici mezi Evropou a Asií - KONSTATINOPOL (také jako Ceřihrad či Istanbul).

Vzestup a pád mocné říše.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Justinián I.

Jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších panovníků v byzantské říši. Za vlády tohoto císaře se Byzanc rozprostírala od dnešního Španělska až ke Kaspickému moři (už žádnému byzantskému panovníkovi se nepodařilo dosáhnout tak velké říše). K trůnu se však dostal úplně náhodou, sám totiž pocházel ze sedlácké rodiny. Jednou byl povolán ke svému strýci Justinovi (ten se vypracoval z vojáka až na byzantského císaře) do paláce, kde mladého Justiniána jmenoval svým rádcem. Za nedlouho se Justinián stal nevlastním synem císaře (v případě, že panovník nesplodí svého dědice, může si následníka adoptovat z jiné rodiny). Po smrti Justina se tedy na trůn dostal Justinián (toto jméno si však přivlastnil až po smrti svého předchůdce - na jeho počest). Jeho velkou oporou se stala žena z herecké rodiny Theodora. Ta s ním řešila např. politické problémy. Jednou dokonce Justiniánovi zachránila život i trůn, při vzpouře dvou znepřátelených sportovních klubů - Modří a Zelení. Císařské vojsko si však s nimi poradilo a Justinián I. mohl dál vládnout své zemi.

Za vlády Justiniána I. se podařilo obnovit římské impérium (říše opět ovládala celé středomoří). Dále se také věnoval kulturnímu rozvoji země (např. chrám Boží moudrosti - Hagia Sofia - v Konstantinopoli).

   

Obrázek: Justinián I.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Náboženství v byzantské říši:

Církev římskokatolická církev pravoslavná církev
Hlava církve papež patriarcha
"Hlavní město" církve Řím Konstantinopol
Používaná řeč latina řečtina

 

 

Pád byzantské říše:

Byzantská říše měla velkou smůlu na umístění své země. Ze severu na ni totiž útočili Slované a z východu zase Turci. Turkům se však podařilo zničit byzatskou říši úplně. Jejich jediným cílem bylo dobýt hlavní město obrovské země. Až roku 1453 se jim podařilo dostat se za hradby Konstantinopole. Tím končí etapa byzanstké říše - říše, která obnovila moc římského impéria. Z Byzance se stává Osmanká říše. 

pozn.: V půběhu obléhání Konstantinopole se zdálo, že město nebude nikdy dobyto. Když už se zdálo, že armáda bude muset odejít zpět do své domoviny, našel se jeden nehlídaný vchod do města. Armáda jím prošla a následně dobyla Konstantinopol (rabováním, znásilňováním a vražděním).