České země před 1. světovou válkou

29.02.2012 17:50

České země před 1. světovou válkou

Hospodářství

1) průmysl

 • textilní (hlavně oděvní, kožedělní)
 • železářský
 • strojírenský (Emil Škoda)
 • cukrovarnický
 • sklo a porcelán
 • automobily + motocykly
 • elektrotechnický - veřejné osvětlení (František Křižík)

 

- České země patří mezi nejvyspělejší část monarchie

- vzdělanost na vysoké úrovni

 

Vztahy Čechů a Němců
 • Češi usilují o zrovnoprávnění češtiny s němčinou
 • Němci se snaží odtrhnout německy mluvící část v Čechách

 

Politický systém
 • Mladočeši
 • Staročeši
 • Dělnická strana
 • Agrární strana (venkov)
 • Křesťanstvo
 • Strana národně sociální (nacionálně smýšlející dělnictvo)

 

Volební právo
 • nezapojovali se lidé z venkova
 • od roku 1896 mohou nemajetní volit
 • od roku 1906 platí všeobecné volební právo - volit však mohou pouze moži nad 24 let

 

 

České umění před 1. světovou válkou

Vznik nového uměleckého stylu:

SECESE

 • využívá rostlinných ornamentů
 • zdobný a barevný umělecký sloh

 

- objevují se první hrané filmy (bez zvuku; doba filmu - max. 15 min.)

- široké uplatnění fotografie

 

1) Hudba

 • Antonín Dvořák
 • Josef Suk
 • Vítěslav Novák

 

2) Literatura

 • Alois Jirásek (Staré pověsti české)
 • Zikmund Winter (historické romány)
 • Antonín Sova (básně)
 • Jan Otto (Česká encyklopedie Ottův slovník naučný)

 

Rakousko-Uhersko za své největší slávy. Po vypovězení války Srbsku moc rakouské monarchie uvadá.

Zdroj: www.wikipedia.org