Cesta k trvalému míru

10.03.2012 11:16

Cesta k trvalému míru

První světová válka byla brána za poslední válku v liddských dějinách. Svět tak měl žít v trvalém míru. Proto také vznikala různá společenství, která měla nastarost udržet mír v Evropě i ve světě.

 

Malá dohoda (1921 - 1939)

Pod vedením Francie vznikla tzv. Malá dohoda, která sdružovala tyto státy:

  • Rumunsko
  • Československo
  • Jugoslávie (Království Srbů, Chorvatů a Slovinců)

 

Důvody vzniku:

1) obava z návratu habsburské dynastie k moci

2) politická "nestabilita" těchto států

 

Datei:Little Entente.png

Státy Malé dohody.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Společnost národů (1919 - 1946)

Toto společenství vzniklo jako výsledek mírových jednání ve Versailles. Do doby, než vypukla druhá světová válka, sdružovala Společnost národů přibližně 63 zemí. Sídlem celé společnosti se stalo švýcarské město Ženeva. 

 

Co bylo cílem společnosti?

1) měla pomáhat rozvoji spolupráce mezi státy a národy

2) udržení míru a bezpečnosti ve světě

 

Současnost

Po roce 1946 toto společenství zaniklo. Místo Společnosti národů však vznikla Organizace spojených národů, známá pod zkratkou OSN. V současnosti sdružuje celkem 193 členských států.

 

Soubor:Bundesarchiv Bild 102-02454, Genf, Schlusssitzung des Völkerbundrates.jpg

Zasedání Společnosti národů.

Zdroj: www.wikipedia.org