Čína

18.01.2012 19:34

Přehled dějin (data v př.n.l.):

1. 2200-2050: Zlatá (bájná) doba Číny

 • 3 známí císaři:
 1. Yao
 2. Sün
 3. Jü - odborník na vodní stavby; zakladatel 1. dynastie

 

2. 2050-1750: 1. dynastie (SIA)

 • první zmínka o písmu

 

3. 1750-1020: 2. dynastie (ŠANG)

4. 1020-770: 3. dynastie (ČOU)

 • zakladatel: Wu-Wang

 

5. 770-220: Období rozdělení říše

 • říše rozdělena na 9 států - vzájemné nepřátelství
 • 600: narozen Lao-c´
 • 551: narozen Konfucius

 

6. 256-200: 4. dynastie (ČCHIN)

 • zakladatel: Čchin Š´Chuang-ti
 • pronásledování konfuciových přívrženců
 • jednotná měna
 • budování silnic a kanálů
 • reforma státní správy (místo šlechty se do úřadů dosazovali vzdělaní úředníci)

 

Čínská kultura:

1. Velká čínská zeď

 • obrana před nájezdnými Mongoly
 • v číslech:
 1. délka (dříve): 5 000 km
 2. délka (dnes): 8 851 km
 3. výška: 10 m
 4. šířka: pro 5-6 jezdců
 5. počet stavitelů: 2 000 000
 6. doba stavby: 215 př.n.l. - 17. století (dynastie Ming)

 

Obrázek: Velká čínská zeď se strážní věží.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

2. písmo:

 • od 2. tisíciletí př.n.l.
 • znakové (1 znak - 1 slovo)
 • 50 000 znaků

 

3. filozofie:

 • Lao-c´ - dílo O Tau (taoismus)
 • Konfucius - Hovory (konfucianismus)

 

4. technika:

vynálezci hedvábí, papíru, střelného prachu, kompasu, porcelánu aj.

 

5. zemědelství:

 • plodiny: obilí, čajovníky, batáty (sladké brambory), různé druhy ovovce a zeleniny a hlavně rýže
 • Čína byla také známá svojí výrobou hedvábí (bourec morušový-noční motýl, který se podílí na výrobě hedvábí)

 

6. vývoj platidel:

 • mušle
 • hedvábné šátečky
 • kovové mince (tyto mince měli často uprostřed otvor ve tvaru čtverce)

 

pozn.:

7. Společenská organizace:

 • pocit nadřazenosti ("Říše středu") - izolovanost
 • nepřerušený vývoj

 

Obrázek: Platidla používaná ve starověké Číně

zdroj: www.fengsuej.com