Dějiny dělíme na...

31.01.2012 17:12

Dějiny rozdělujeme na šest částí:

  • Pravěk
  • Starověk
  • Středověk
  • Novověk
  • Novější dějiny
  • (Současnost)

 

Události, které zapříčinily pády různých etap dějin:

Pravěk na Starověk vznik a užívání písma
Starověk na Středověk pád Západořímské říše (roku 476)
Středověk na Novověk objevení Ameriky (Kryštof Kolumbus - 1492)
Novověk na Novější dějiny dobytí Bastily (roku 1789)