Doba bronzová

08.12.2011 21:16

(3 500 př.n.l. - 750 př.n.l.)

 • předcházela ji doba měděná (3 500 př.n.l. - 2 000 př.n.l.)
 • první masové použití kovu
 • široké použití pro řemesla (sekyra, dláto); zemědělství (rádlo, motyka, srp)
 • vznik nových řemesel (hornictví, hutnictví, kovolitectví - metoda vytavitelné formy)
 • rozmach textilu:
 1. len (Egypt)
 2. bavlna (Indie)
 3. vlna (Mezopotámie)
 4. hedvábí (Čína)

 

Dobu bronzovou dělíme na:

1. Starší doba bronzová (2 000 př.n.l. - 1 500 př.n.l.)

 • únětická kultura (opevněná hradiště, rozdělení hrobů podle bohatství)

 

2. Střední doba bronzová (1 500 př.n.l. - 1 200 př.n.l.)

 • "doba retardovaná" - z důvodu válek
 • mohilová kultura (mohilové hroby významných lidí)
 • naleziště dlouhých mečů a kopí

 

3. Mladší doba bronzová (1 200 př.n.l. - 750 př.n.l.)

 • kultura popelnicových polí (archeologické nálezy - zpopelnění lidé)
 • rozděluje se na dvě podskupiny:
 1. lužická kultura (S Čechy)
 2. knovízká kultura (J Čechy)

 

Obrázek: Bronz se stal součástí směnného obchodu.

Zdroj: www.lovecpokladu.cz