Doba římská - na našem území

29.12.2012 17:49

(0 - 400 n.l.)

Dobu římskou dělíme na:

  • Starší doba římská - 180 n.l. - Mladší doba římská

 

180 n.l.: konec Markomanských válek (Commodův mír)

 

 

Římské impérium:

  • leželo na řekách Dunaj a Rýn
  • hranice: řeka limes romanus
  • na hranicích se nacházely vojenské tábory:
  1. castra - legie (cca 5 000 vojáků)
  2. castely - pěšáci, kohorty (cca 500 vojáků)

 

Osady:

 

V současné době se v Evropě se nachází mnoho známých měst, které původně vznikly jako osady a jsou římského původu:

Původní název Současný název
Vindobona Vídeň
Regensburg Řezno
Londium Londýn

 

  • v osadách žili obchodníci a řemeslníci - rozvoj obchodu a řemesel
  • obchod: římské mince

 

Vzájemný obchod mezi Římany a Germány:

 

do Říma z Říma
dobytek + koně skleněné, bronzové a stříbrné nádoby
obilí vinná réva
otroci -
jantar -
kožešiny -

 

 

Objev a užívání písma je hranice mezi Pravěkem a Starověkem!!!