Důsledky 1. světové války

08.03.2012 21:10

Důsledky 1. světové války

 • zpustošení Evropy
 • zemřelo 10 mil. vojáků a 7 mil. civilního obyvatelstva
 • 20 mil. vojáků zmrzačeno
 • ztráta víry (úbytek věřících)
 • ztráta mravních hodnot
 • sociální revoluce (socialismus)
 • rozpad významných velmocí

 

Vítězné mocnosti (společenství DOHODA):

 • Velká Británie
 • USA
 • Francie
 • Rusko
 • Japonsko
 • Itálie
 • Srbsko

 

Poražené mocnosti (společenství TROJSPOLEK):

 • Rakousko-Uhersko
 • Německé císařství
 • Osmanská říše
 • Bulharsko