Egypt

13.01.2012 15:33

"Egypt je Nil, Nil je život".

 

Přehled dějin (data v př.n.l.):

1. 3100-2700: Období raně dynastické (doba archaická)

 • dynastie: 1.-2.
 • významný panovník (viz. Nejznámější faraoni): Meni (Menej) - sjednotitel Horního a Dolního Egypta; říši rozdělil na nomy (=kraje) - ty spravovali nomarchové
 • hl. město říše: Mennofer (Memfis)
 • panovník Chasechem - počátky hieroglyfů

 

2. 2700-2180: Stará říše

 • dynastie: 3.-8.
 • významní panovníci:
 1. Džoser (viz. Nejznámější faraoni) - první (stupňovitá) pyramida
 2. Chufew (viz. Nejznámější faraoni) - největší pyramida (146,5 m)
 • vznik hieratických písmen
 • vzrůst místní šlechty (nomarchové)

 

3. 2180-2040: První přechodné období

 • dynastie: 9.-11.
 • rozpad Egypta na polozávislé a nepřátelské nomy - hodpodářský úpadek (hlad a krize)

 

4. 2040-1786: Střední říše

 • dynastie: 11.-12.
 • hl. město říše: Véset (Théby)
 • významný panovník: Amenemhet III. - zlepšení zavodňování - zvýšení úrody (konec hladu)

 

5. 1786-1560: Druhé přechodné období

 • dynastie: 13.-17.
 • Egypt dobyli Hyksosové (semitský původ)

 

6. 1560-1080: Nová říše

 • dynastie: 18.-20.
 • nový sjednotitel: Ahmos I. (vyhnání Hyksosů)
 • významní panovníci:
 1. Hatšepsowet (Hatšepsut) + Thutmose III. (viz. Nejznámější faraoni)
 2. Amenhotep IV. (Achnaton) + Nefertiti + Tutanchamon (viz. Nejznámější faraoni)
 3. Ramesse II (viz. Nejznámější faraoni) - válka s Chetity (bitva u Kadeše)

 

charakteristika Nové říše:

 • uctívání cizích bohů
 • rozvoj vnitřního i zahraničního obchodu
 • rozvoj otrokářství (váleční zajatci)
 • konec pyramidových hrobek - skalní hrobky + zádušní chrámy
 • rozšíření dvoukolových vozů + koně - převzato od Hyksosů

 

7. 1085-332: Pozdní doba

 • dynastie: 21.-31.
 • králové egyptští, nubijští, libijští, perští - 552 př.n.l. - Egypt dobyt Peršany
 • vznik démotického písma

 

8. 332-31: Doba A. Makedonského + Ptolemaiovci

 • dynastie makedonského původu
 • významná panovnice: Kleopatra VII. (viz. Nejznámější faraoni)

 

 

Horní a Dolní Egypt:

Egypt se do roku 3. tis.př.n.l. rozděloval na Horní a Dolní. Horní Egypt se rozprostíral na jihu země, Dolní Egypt se zase nacházel v severní části Egypta. Vysvětlení najdeme v Nilu:

 • Nil pramení na jihu, jedná se tedy o horní tok (=Horní Egypt).
 • Vlévá se do Středozemního moře na severu, jedná se tedy o dolní tok (=Dolní Egypt)

Obrázek: mapka Horního a Dolního Egypta

zdroj: www.atevi.txt.cz - (obr. upraven)

 

Obrázek: Faraonské pokrývky hlavy pro panovníka Horního a Dolního Egypta. Po sjednocení se koruny také sjednotily.

Zdroj: www.zemananilu.wz.cz

 

Egyptská kultura:

1. Písmo

 • piktografické (každý znak - celé slovo)
 • hieroglyfy
 1. kresby živých bytostí a předmětů
 2. písmo souhláskové
 • hieroglyfická kurzíva - přechod mezi hieroglyfy
 • hieratické - zjednodušené hieroglyfické písmo
 • démotické (lidové) - ještě více zjednodušené

- bylo rozluštěno roku 1822 francouzem J. F. Champollionem, který položil základy pro egyptologii

- písmo bylo rozluštěno díky Rosettské desce, která byla nalezena v egyptském sídle Rosetta

Soubor:Leon Cogniet - Jean-Francois Champollion.jpgSoubor:DemoticScriptsRosettaStoneReplica.jpg

Obrázky:

 • J. F. Champollion
 • démotické písmo na Rosettské desce

zdroj: www.wikipedia.org

 

2. Výtvarné umění

 • stavby - pyramidy (benben = posvátný kámen boha Re ve tvaru pyramidy); zádušní chrámy
 • sochy - monumentalita
 • reliéfy a obrazy - princip skladebnosti nejnázornějších pohledů
 • sfingy = sochy s lidskou hlavou a lvím tělem

Obrázek: Sfinga v Gíze (viz. Nejznámější faraoni).

Zdroj: www.egyptologie.cz

 

3. Věda

 • matematika
 • astronomie - přesný kalendář (365 dní = 1 rok)
 • lékařství - mumifikace (viz. níže)

 

Mumifikace

Po smrti faraona následoval velmi důležitý rituál mumifikace. Slovo mumie vzniklo z perského slova pro pryskyřici. Mumifikace byla prováděna tak, aby tělo zůstalo neporušené a duše "ka" měla kde přebývat. Celému "procesu" přihlížel bůh se šakalí hlavou Anup (ochránce pohřebišť a mrtvých a také patron balzamovačů). Celá mumifikace mohla trvat i několik měsíců.

 

Stručný postup mumifikace:

 • odstranění mozku (mozek se vytahoval speciálním nástrojem přes nosní dirky)
 • odstranění ostatních orgánů (ty byly ukládány do nádob zvaných kanopy)
 • vysoušení těla v soli (nejdelší část celého rituálu)
 • balzamování a následné obvazování (nejdůležitější část celého rituálu)

Obrázek: kanopy - nádoby pro vnitřnosti

Zdroj: www.egyptologie.ff.cuni.cz

 

4. Zemědělství

Srdcem celého Egypta byl bezpochyby Nil. Ten zajišťoval na svých březích pravidelné záplavy. Egypťané tak využívali zavodňovací kanály, které zajišťovali sklízení úrody 2-3krát do roka.

 • Pěstovali: pšenice, ječmen, len, ovoce, zelenina, luštěniny, vinná réva
 • Chovali: hovězí dobytek, ovce, kozy a kachny

 

5. Náboženství

 • polyteismus (více než 2500 bohů)
 • často znázorňovali své bohy s lidským tělem a zvířecí hlavou
 • uctívali posvátná zvířata: krokodýl, sokol, opice, kočka, skarabus, ibis
 • významní bohové: Re, Amon, Ptah, Anupew, Hathor, Thowt, Usire, Hor, Isis, Sachmet aj.

Obrázek: Egyptští bohové.

Zdroj: www.lenka05.blog.cz