Indie

01.01.2013 15:01

Přehled dějin (data v př.n.l.):

1. 2400-1500: Protoindická doba

 • centrum: v údolí Indu
 • vybudována 2 významná města:
 1. Mohendžo-Daro
 2. Harappa

 

2. 1500-326: Indická doba

 • centrum: v údolí Gangy
 • 1500 - příchod indo-evropských kmenů (Árijové) - Árijská říše
 • 326 - dobytí Indie A. Makedonským - po jeho smrti získal toto území Seleukos

 

Společenská diferenciace ("kasty"):

 1. brahmáni (kněží)
 2. kšatriové (bojovníci)
 3. vaišjové (zemědělci)
 4. šúdrové (řemeslníci, obchodníci)
 5. pariové (původní obyvatelstvo - podřadná vrstva)

 

563-483: Buddha - zakladatel buddhismu

 • byl proti kastám
 • nirvány (viz. Slovníček)
 • hl. "slogan": Nikomu neubližovat!
 • základní učení buddhistů - 4 vznešené pravdy:
 1. Lidský život je strastný (těžký).
 2. Původem strasti je touha po lidském životě a nesmrtelnosti.
 3. Touha je původem strasti - zbavíme se jí tím, že přestaneme toužit.
 4. Správný život.

 

273-232: indický vládce Ašóka

 • za jeho vlády dosáhla Indie velkého rozmachu a blahobytu

 

Indická kultura:

1. náboženství:

 • Brahma - stvořitel
 • Višnu - udržovatel
 • Šiva - ničitel

 

2. matematika:

 • desítková soustava
 • arabské číslice

 

3. písmo:

 • Védy - nejstarší indické písemnosti
 • Mahábhárata + Rámájana - hrdinské eposy; boje indických hrdinů
 • Tipitakam - Buddhovo učení

 

 

File:Buddha-little.statue.jpg

 

 

Obrázky:

 • Buddha (celým jménem: Guatama Buddha).
 • Rozsah říše starověké indie.

zdroj:

 • www.wikipedia.org
 • www.commons.wikimedia.org
 • www.historika.fabulator.cz