Jan Žižka a Prokop Holý

27.07.2012 14:24

1. Jan Žižka (1360, Trocnov - 1424, u Přibyslavi)

Jan Žižka byl významným českým válečníkem, vojevůdcem i stratégem. Díky své vozové hradbě nebyl nikdy poražen.

 

Život:

Jan Žižka se narodil roku 1360 v jihočeské vesničce Trocnov. Za svého mládí se aktivně zapojoval proti Rožmberkům - postavil se na stranu zbojníka Matěje, který loupil především rožmberský majetek.

Roku 1409 však získal od Václava IV. amnestii a následně mu odpustil vše, co provedl. O rok později se mu podařilo porazit Řád německých rytířů během tažení v Polsku. 

Za Husova kázání se Jan Žižka stal jeho horlivým posluchačem. Proto ho také velice rozzuřilo, když se dozvěděl informace o dění v Kostnici (viz. čl. Jan Hus). Následně se rozhodl, že Husa pomstí - postavil se do čela husitů a bojoval proti nespravedlivé víře.

Jan Žižka se také podílel na první pražské defenestraci roku 1419 (viz. čl. Husité). S dalšími husity se usídlil v Plzni, kterou musel následně opustit (v městě převahovala katolická víra nad husitskou). Proto roku 1420 založil nové husitské středisko Tábor, do čela města se postavil jako nový hejtman.

Jan Žižka vyhrál všechny své bitvy. Zemřel roku 1424 při obléhání města Přibyslav.

 

Zajímavosti:

 • ve věku 10-12 let přišel úderem sečné zbraně o levé oko; o to druhé přišel až o rok před svou smrtí
 • v mládí se zadlužil a přišel o všechen majetek
 • dva roky sloužil jako "vrátník"
 • stal se tvůrcem vojenské obranné taktiky, založené na vozové hradbě
 • v čele husitských vojsk stál jen čtyři roky (1420-1424)
 • Jan Žižka se stal autorem vojenského řádu

 • hrob Jana Žižky neexistuje

 

Žižka a vítězné bitvy:

 • U Nekměře
 • U Sudoměře
 • U Mladé Vožice
 • U Benešova
 • Na Vítkově
 • U Panského Boru
 • U Kutné Hory
 • U Hořic
 • U Strachova u Hradce
 • U Skalice
 • U Malešova

 

 

Obrázek: Na tomto obrazu je Jan Žižka chybně zobrazen bez pravého oka. O to přišel až rok před svou smrtí.

Zdroj:

 • www.osobnosti.cz
 • www.radio.cz
 • www.zivotopisyonline.cz
 • časopis: Junior; redakce - RF Hobby

 

 

2. Prokop Holý (asi 1380 - 1434)

Prokop Holý (později zvaný jako Prokop Veliký) byl husitský kněz, velitel a od roku 1426 vůdce táboritů.

 

Život:

V současné době není přesně známo, kdy a kde se Prokop narodil. Proto je také nevyjasněné jeho mládí. V archivních dokumentech se objevuje až kolem roku 1431, díky budoucímu papeži Piu II., který se s ním osobně setkal při basilejském koncilu.

 

Prokop Holý se však více proslavil během Žižkovy slávy, během níž se stal Žižkovým blízkým spolupracovníkem. Po smrti skvělého válečníka (roku 1424) se stal novým táborským vůdcem právě Prokop. 

Svůj válečnický um mohl ukázat roku 1426 (16.6.) v bitvě u Ústí nad Labem. Zde sjednocená husitská vojska zvítězila nad saskými, durinskými a lužickými vojsky. Po této bitvě se Prokopova vláda (nad husity) více upevnila.

Během svého života se snažil s církví dohodnout. Dokonce se roku 1433 zúčastnil basilejského koncilu, při kterém se mu podařilo kompromisně vyřešit nábožensko-politickou cituaci v Čechách. 

Prokop Holý zemřel 30.5. 1434 v bitvě u Lipan.

Obrázek: táborský vůdce Prokop Holý

Zdroj:

 • www.wikipedia.org
 • www.malotridka.ic.cz
 • www.zstrebivlice.blog.cz