Karel I. Habsburský

13.03.2012 19:17

Karel I. Habsburský (17.8. 1887 - 1.4. 1922)

Krale I. se narodil roku 1887, jako syn arcivévédy Otty (cel.jm. Ota František Josef) a Marie Josefy. Tento panovník je pokládán za posledního monarchu v Rakousko-Uhersku. Mohl se honosit několika tituly, mezi ty nejvýznamnější patřil rakouský císař, uherský a český král. Během své vlády se snažil zastavit běsnění války.

 

Cesta k trůnu:

Karel vystudoval Skotské gymnázium ve Vídni, poté nastoupil do armády. Díky sebevraždě koruního prince Rudolfa se mohl stát následníkem trůnu. Roku 1916 konečně mohl převzít otěže vlády.

 

Cesta k míru:

Karel I. usedl na trůn ve špatnou chvíli. Válka byla v plném proudu, a proto se ji Karel snažil zastavit - bohužel bez úspěchu. Totální rozpad říše se projevil po 11.11. 1918, kdy byl konflikt formálně ukončen. I po válce se však snažil monarchii udržet. Roku 1919 musel opustit říši, čímž se prakticky vzdal úplně všeho.

 

Rodinný život:

Karlovou velkou oporou byla jeho žena Zita Parmská, která se aktivně zapojovala do politiky (s Karlem se dokonce účastnila mírových zasedání). Po manželově smrti se stále snažila navrátit Habsburkům "jejich" trůn.

 

Datei:Zasche Heimkehr-Habsburger-1919.jpg

 

Karikatura o odchodu Habsburků a následného příchodu republiky.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Celý titul Karla I. Habsburského (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_I.):

„Karel I. z milosti Boží císař rakouský, uherský apoštolský král, český, Dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, lodoměřský, illyrský a jeruzalémský král, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, vévoda horního a dolního Slezska, modenský, parmský, piacenzský a guastellský, osvětimský a zatorský, těšínský, friulský, raguszský a zarský, okněžněný hrabě habsburský a tyrolský, kyburský, gorizijský a gradišský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horní a dolní Lužice a Istrie, hrabě hohenemský, feldkirchský, bregenzský, sonnenberský, pán z Terstu, z Cattara, velkovojvoda Vojvodiny srbské…“

 

File:Karlfamily.jpg

Obrázek (z leva): Karel I., Otto von Habsburk a Zita Parmská; korunovace na uherského krále

Zdroj: www.wikipedia.org