Mistr Jan Hus

11.06.2012 19:02

Jan Hus (1370 - 6.7. 1415)

Mistr Jan Hus (římskokatolický kněz, kazatel a reformátor) se narodil roku 1370 v Husinci. Už v mládí se inspiroval myšlenkami anglického teologa Jana Viklefa (angl. John Wycliff), které za svého života využil.

 

Život:

Jako mladý studoval na pražské univerzitě a roku 1393 získal titul bakalář. Od roku 1396 se mohl pyšnit hodností mistr svobodných umění. Roku 1400 se stal knězem, kázat začal v kostele sv. Michala. Jako kazatel se však více uplatnil v Betlémské kapli, kde kázal od roku 1402. Rektorem Karlovy univerzity se stal roku 1409.

 

Co Jan Hus kázal?

 • Odpustky jsou nespravedlivé!
 • Všichni lidé bez rozdílu se mají řídit Biblí!
 • Církev nemá vlastnit velký majetek!

 

Kostnický koncil:

Jelikož církev vycítila nebezpečí, rozhodla se rychle jednat. Na Husa uvalila klatbu a exkomunikovala (=vyloučení ze svátostného společenství církve) ho. V Praze byl dokonce vyhlášen interdikt. Roku 1414 byl Jan Hus pozván na koncil do říšského města Kostnice. Pozvání přijal pod domněnkou, že zde obhájí své kázání. Ochranu mu zaručoval tzv. glejt (= výraz pro listinu, potrvzující ochranu nad danou osobou), který mu daroval samotný císař Zikmund Lucemburský. 

Po příjezdu do Kostnice byl však Hus uvězněn a následně prohlášen za kacíře. Dne 6.7. 1415 mu byla postavena hranice, kde v ukrutných bolestech zemřel. 

pozn.: Glejt od Zikmunda Lucemburského sice zaručoval Husovi ochranu, ale pouze na cestu do Kostnice. Navíc se Zikmund o průběhu procesu vůbec nezajímal. Proto je často obviňován ze smrti Jana Husa.

 

Díla:

 • O církvi (hlavou církve není papež, ale Kristus; křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s Biblí)
 • O českém pravopisu (diakritická znaménka)
 • O šesti bludech
 • Dcerka (návod, jak vychovávat dcery)

 

Důležitá slovíčka (viz. Slovníček - středověk):

 • odpustek
 • kladba
 • interdikt
 • koncil

 

Soubor:Brozik, Vaclav - Jan Hus souzen na snemu Kostnickem r. 1415.jpgSoubor:Muttich, Kamil Vladislav - Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici 1415.jpg

Obrázky: 1.mitsr Jan Hus; 2. poslední minuty Jana Husa

 

Zdroj: www.wikipedia.org