Nejznámější faraoni

14.01.2012 22:46

1. Meni (Menej)

Tento panovník je považován za prvního vládnoucího faraona ve sjednoceném Egyptě. Za své vlády založil nové hlavní město Memfis (Menofer). Není však jasné v jaké době žil a vládl. Je však přisuzován k panovníkovi Narmerovi, který je jako první vyobrazen s korunou sjednoceného Egypta. Podle dobových pramenů zemřel Meni na roztrhání hrochem, kteří se hojně vyskytovali v Nilu. 

Soubor:NarmerPalette-CloseUpOfProcession-ROM.png

Obrázek: Dodnes není jasné, zda-li je Meni totožný s Narmerem (nejvyšší s korunou Dolního Egypta).

zdroj: www.wikipedia.org

 

2. Džoser

Džoser byl zakladatel 3. dynastie. Proslavil se svou první stupňuvitou pyramidou v Egyptě. Tento typ hrobky navrhl známý egyptský architekt Imhotep, který byl velice vzdělaný. Ovládal nejen architekturu, ale i astronomii a matematiku.

Za Džoserovy vlády zažil Egypt nebývalý rozkvět.

Soubor:Saqqara BW 5.jpg   

Obrázek: Džoserova stupňovitá pyramida.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

3. Snofru

Tento panovník se také zapsal do dějin díky pyramidě. Za jeho vlády byla totiž "vynalezena" hladká pyramida.

Snofru byl velmi energetický panovník. Díky této vlastnosti se mu podařilo řiši "zesílit" a následně rozšířit. Tento panovník je zařazen do 4. dynastie Staré říše.

Soubor:Egypt.Dashur.RedPyramid.01.jpg

Obrázek: Tzv. Snofruova růžová pyramida.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

4. Chufu, Rachef, Menkaure

Tito tři panovníci jsou velmi známí díky pyramidám v Gíze. Chufu, také zvaný jako Cheops, si postavil největší pyramidu nejen v Egyptě, ale i na světě. Tato pyramida držela světový rekord až do roku 1889, kdy byla postavena Eiffelova věž.

Rachefova pyramida je už z dálky lehce rozpoznatelná, jelikož se na vršku pyramidy nachází zbytky žuly. Je tedy jasné, že dříve byla tato pyramida celá pokryta žulou. Rachefova hrobka se však zdá větší než ta Chufova. Je to díky skalnímu výběžku, na kterém pyramida stojí.

V nejméně zachovalém stavu se nachází Menkaurova pyramida. Kolem této stavby se ještě tyčí "malé pyramidky", které patřili Menkaurovým ženám.

Celý tento komplex hlídá obrovská sfinga, kterou postavil jako svoji podobiznu faraon Rachef. Sfinze však chybí nos. Pověst říká, že o něj přišla při zkoušce děla napoleonskými vojáky. Ve skutečnosti jí však chyběl už skoro 400 let.

Obrázek: Nejblíže k nám se nachází Menkaurova pyramida, poté Rachefova pyramida a nakonec Chufova pyramida.

Zdroj: www.silesia.wz.cz

 

5. Hatšepsut a Thutmose III.

Hatšepsut se ujala vlády pouze náhodou. Po smrti svého manžela měl nastoupit k moci jeho syn. Ten však nebyl ještě plnoletý a tak za něj Hatšepsut vládla jako regentka. Během vládnutí se však prohlásila za faraona a nevlastního syna (později Thutmose III.) odstavila od vlády. Hatšepsut vládla hlavně diplomaticky a nikdy se nepouštěla do válek. Za její vlády země prosperovala nejen finančně, ale i hospodářsky. Nosila mužský vous, aby si udržela respekt v zemi. Po smrti královny Hatšepsut se moci ujal Thutmose III., který ihned začal ničit jají architektonické památky (pomsta za dětství). Naštěstí se mu nepodařilo zničit vše. Thutmose III. je také známý jako výborný válečník.

Doba Hatšepstut a Thutmose III. byla jedna z nejlepších dob ve starověkém Egyptě.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Hatshepsut.jpg

Obrázky: 1. Hatšepsut; 2. Thutmose III.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

6. Amenhotep IV., Nefertiti, Tutanchamon

V Nové říši lidé uznávali známá božstva v čele s Amonem. Po nástupu Amenhotepa IV. se vše změnilo, jelikož uctíval pouze Atona. Proto se rozhodl udělat v Egyptě náboženskou reformu. Své jméno si změnil na Achnaton a přesídlil do nového hl. města Achetaton. Všechny bohy zrušil a zavedl pouze jednoho boha Atona.

Nejznámější ženou Achnatona byla půvabná Nefertiti, která byla považována za nejkrásnější ženu všech dob. Svému muži často "mluvila do panování". Historici se dokonce domnívají, že náboženská refoma byla z její hlavy. Achnaton se však po chvíli soužití s Nefertiti rozvedl a vybral si jinou manželku. S tou zplodil nejznámějšího faraona Tutanchatona. Po smrti Achnatona nastoupil na trůn právě on. Jméno si změnil na Tutanchamon a celému Egyptu vrátil nejen kult Amona, ale i všechna další božstva. Tutanchamon se však více proslavil svou nevykradenou hrobkou, kterou v roce 1922 objevil Howard Carter.

 

  

Obrázek: Achnaton, Nefertiti a posmrtná maska Tutanchamona.

Zdroj: www.wikipedia.org

pozn.: Doporučuji se podívat na webové stránky o Tutanchamonovi (www.tutanchamon.cz/). Zde najdete spousta zajímavých obrázků, videí i informací!

 

7. Ramesse II.

Ramesse II. byl velmi vzdělaný muž. V Egyptě rozvíjel kulturu a upevnil egyptskou moc v Africe, Asii či Evropě. Ramesse II. byl nejen výborným válečníkem, ale i stavitelem. Jedna z jeho nejznámějších staveb je chrám v Abú Simbelu, který postavil pro svoji ženu Nefertari. Před 53 lety se tento chrám musel celý přesunout na vyšší místo od plánované Asuánské přehrady. Chrám byl kousek po kousku rozebrán a na jiném místě, jako skládačka, zpět postaven.

Ramesse II. je považován za největšího panovníka ve starověkém Egyptě.

Soubor:Abusimbel.jpg

Obrázky:

  • Ramesse II.
  • Přesunutí chrámu Abú Simbel na bezpečnější místo.

Zdroj:

  • www.wikipedia.org
  • www.staroveky-egypt.wz.cz

 

8. Kleopatra VII.

Nejznámější panovnice z rodu Ptolemaiovců. Kdo by neznal Kleopatru, která svedla jak Caesara, tak Marca Antonia. Dalo by se však i říci, že právě tato královna se zasloužila o pád Egypta.

Všude je Kleopatra vyobrazena jako bohyně a nádherná žena. Ve skutečnosti však měla ke kráse hodně daleko. Její obličej byl nesouměrný - měla orlí nos a dvojitou bradu. Je tedy jasné, že krásou si Caesara a Antonia získat nemohla. Byla však velmi vzdělaná a vypočítavá. Díky stykům s Římem dokázala Egypt vyšvihnout mezi starověké velmoce. Po pádu Caesara (ten byl zavražděn v roce 44 př.n.l.) svedla dalšího mocného muže. Marcus Antonius však byl poražen svým spoluvladařem (Antonius byl totiž členem druhého triumvirátu) v bitvě u Aktia. Po nezdařené bitvě spáchali Antonius a Kleopatra sebevraždu. Dodnes však není jasné jakou "metodu" si Kleopatra vybrala.

Egypta se ujal Řím a rod Ptolemaiovců už hrál pouze posuvnou figurku na celé Římské šachovnici.

Soubor:The Death of Cleopatra arthur.jpg

Obrázek: Sebevražda egyptské královny.

Zdroj: www.wikipedia.org