Odplata za válku

09.03.2012 20:00

Odplata za válku

Celá Evropa si byla jista, že viníkem světového konfliktu je Německo. To však bylo v nejistotě, jelikož čekalo na své podmínky.

Ještě před tím, než poslední voják opustil svůj zákop, se začali rozpadat evropské mocnosti a impéria. Tyto monarchie, které na starém kontinentě psaly dějiny, se postupně stávaly republikami.

 

Rozpad monarchistických říší:

1) Rakousko-Uhersko

 • Rakouská republika
 • Maďarsko
 • Československo
 • Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Itálie

 

2) Německé císařství

 • Výmarská republika
 • Sársko
 • Svobodné město Gdaňsk

 

3) carské Rusko

 • RSFSR (Ruská sovětská federativní socialistická republika)
 • Finsko
 • Polsko
 • Pobaltské státy (Lotyšsko, Litva, Estonsko)

 

4) Osmanská říše

 • Turecko

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Hlavní ekonomický vítěz: USA (Woodrow Wilson)

    - dále také neutrální Švédsko, Švýcarsko a Nizozemí

    - rozhodující vliv v Evropě získala Francie

 

 

Versaillská konference (1919)

Cílem tohoto jednání, bylo uzavření mírové smlouvy s Německem a následné stanovení podmínek.

 

Stanovené podmínky pro Německo:

 • odstoupení všech kolonií
 • odstoupení části svého území
 • placení vysokých válečných reparací
 • omezení velikosti armády
 • zákaz branné povinnosti

 

Soubor:Territorial losses of Germany.jpg

 

Díky konferenci ve Versailles ztratilo Německo některá svá území - na mapě jsou znázorněna černě.

Zdroj: www.wikipedia.org