Pravlast Slovanů

12.02.2012 17:41

Pravlast Slovanů

Pravlast Slovanů je považována mezi řekami Dněprem a Vislou. První zmínka o Slovanech na našem území pochází z tzv. Fredegarovy kroniky. Z ní se dozvídáme, že franský kupec Sámo sjednotil Slovany žijící na našem území v boji proti Avarům. Sámova říše (také jako kmenový svaz - 7. století) je považována za jednu z prvních zemí, která se  nacházela na našem území. Díky častých válek se sámova říše rozrůstala. Po smrti tohoto "panovníka" (Sámo byl totiž zvolen kmenovým svazem vládcem říše). Po jeho smrti se říše rozpadla.

 

631 - bitva u Wogastisburgu - bitva mezi Slovany a Franky

 

O dění na našem území v této době se dozvídáme především z archeologických nálezů.

 

Nejznámější české kroniky:

  • Fredegarova kronika
  • Kosmova kronika česká
  • Dalimilova kronika
  • Zbraslavská kronika
  • Hájkova kronika

Zdroj: www.wikipedia.org