Nadvláda Makedonie

22.01.2012 18:05

Filip II. Makedonský (382-336 př.n.l.)

359 př.n.l.:

 • zmocnil se vlády v Makedonii
 • zorganizoval armádu (makedonská falanga - čtverec 16X16 m s dlouhým kopím)
 • postupné dobývání Řecka:
 1. Řekové vytvořili koalici
 2. řečník Démostenés » filipiky (viz. Slovníček)

 

338 př.n.l. - bitva u Chaironéie

 • bitvy se účastnil i jeho syn Alexandr
 • vítězství pro Makedonii

 

337 př.n.l.:

 • donucení vzniku Federace řeckých států (Arkadský spolek) pod vedením Makedonie
 • ve spolku se nenacházela Sparta
 • zákaz válek mezi polis (viz. kapitola Řecko)

 

336 př.n.l. - Filip Makedonský zavražděn na svatbě své dcery

 

 

Alexandr III. Makedonský (356-323 př.n.l.)

 • = Alexandr Veliký
 • od 13 let byl 3 roky vychováván Aristotelem

 

336 př.n.l.:

 • obnovil moc Makedonie
 • dobyl Théby
 • obnovil spolek řeckých států (kromě Sparty)

 

334 př.n.l. - tažení proti Peršanům:

1. 334 př.n.l. - bitva u řeky Granikos

 • obsazování Malé Asie
 • dobyl: Granikos, Míltos, Halikarnas, Sardy, Efes, Gordion

pozn.: Gordický uzel - bájný uzel krále Mídy; pokud ho někdo rozváže, získá nadvládu nad Asií » Alexandr uzel rozřízl svým mečem

 

2. 333 př.n.l. - bitva u Issu

 • Dareios III. vs. Alexandr Veliký
 • vítězství pro Alexandra (Dareios utekl z bitvy)

 

332 př.n.l. - dobytí města Tyros a Gaza

        

Obrázek: Město Tyros se rozdělovalo na dvě části, mezi kterými se nacházelo moře. Aby Alexandr dobyl ostrovní část, musel mezi pevninou a ostrovem vytvořit násep. Díky této hrázi dobyl roku 332 př.n.l. vzdorující město.

 

332 př.n.l. - dobytí Egypta

 • Alexandr se prohlásil za faraona
 • založil jeho první a nejznámější Alexandrii

 

331 př.n.l. - bitva u Gaugamély (Mezopotámie)

 • obsazení významných měst:
 1. Babylon (prohlášen za hl. město říše)
 2. Súsy, Persepolis (pomsta za vyplenění Athén Peršany)

 

330 př.n.l. - obsazení Ekbatany (Persie)

 • smrt Dareia III.

 

329 př.n.l. - založení města Alexandria Eschaté

 

327 př.n.l. - tažení do Indie

 • 326 př.n.l.:
 1. založení města Bukefalos (dle Alexandrova koně)
 2. tažení po Indii se účastnil Nearchos (řecký vojevůdce a mořeplavec)

 

324 př.n.l. - návrat do Babylonu

 

13. 6. 323 př.n.l. - Alexandr Makedonský zemřel v Babylonu (33 let)

 

Po roce 323 př.n.l.:

 • po smrti Alexandra Makedonského se rozhořely tzv. války diadochů (viz. Slovníček), kteří mezi sebou bojovali o Alexadrovu říši dlouhých 40 let
 • jeden z nejznámějších diadochů je Seleukos I., který spravoval říši na východě, a který založil známou dynastii Seleukovců

 

File:Filip II Macedonia.jpgSoubor:Seleuco I Nicatore.JPG

Obrázky (do prava): Filip Makedonský, Alexandr Veliký, Seleukos I.

Zdroj:

 • www.wikipedia.org
 • www.commons.wikimedia.org