Rok 1915

02.03.2012 19:44

Rok 1915

Map of Europe at the end of 1915
 

Tato mapa znázorňuje mocenskou situaci v Evropě roku 1915:

  • Central powers - censtrální mocnosti (mocnosti TROJSPOLKU)
  • Occupied - obsazená území trojspolkem
  • Allies - spojenecké země (mocnosti DOHODY)
  • Occupied - obsazená území dohodou
  • Neutral - neutrální země

Zdroj: www.historyofwar.org

 

Roku 1915 se do dění války zapojila i Itálie, bývalý spojenec trojspolku. Přestoupila tedy na "druhou stranu" k mocnostem dohody. Tento rok byl šťastný hlavně pro rakousko-uherská vojska. Ta totiž obsadila Ukrajinu, Litvu a Bělorusko. Na jižní frontě se do dění přidalo Bulharsko = vytlačení Srbů do Albánie. Osudové střetnutí vojsk probíhalo na západní frontě. Zde totiž byl poprvé použit bojový plyn YPERIT (Němci jím zničili přibližně 5000 vojáků).

 

Bojové plyny ve válce - yperit:

Tento plyn byl poprvé využit v první světové válce, poblíž belgického města Ypres (odtut název yperit). Yperit se často zdržoval v zákopech, takže bylo jednoduché zlikvidovat několik vojáků najednou. Vítr však musel vát směrem k protivníkovi, jinak by plyn směřoval k útočníkům.

 

Příznaky yperitu:

Yperit se do lidského těla dostává kůží, dýcháním, očními spojivkami a zažívacím ústrojím. U vojáka, napadeného tímto plynem, docházelo k oslepnutí a špatné činnosti dýchacích orgánů. Na kůži se pak vyskytovaly různé puchýře a otekliny.

 

Ochrana před jedovatými plyny:

Po roce 1915 se plyny využívají ve velkém. Lídé si však lámají hlavu, jak se před nimi chránit. Vznikají tak první ochranné plynové masky.

 

Soubor:British 55th Division gas casualties 10 April 1918.jpgDatei:Bundesarchiv Bild 183-R05923, Flandern, deutsche Soldaten in Gasangriff.jpg

Obrázky (z leva): vojáci zasaženi yperitem; bitva u Ypres (povinnou výbavou vojáka byla po bitvě u Ypres i plynová maska)

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Významná data k roku 1915:

leden 1915 - bitva u Jassínu

7.5. 1915 - potopení anglického parníku Lusitania německou ponorkou

9.5. 1915 - bitva u francouzského Arrasu (vítězství pro československé legionáře)

23.5. 1915 - Itálie vstupuje do společenství dohody

27.6. 1915 - Německo si přivlasnilo (anektovalo) neutrální území Moresnet

Data: zdroj - www.wikipedia.org