Rok 1917

04.03.2012 19:16

Rok 1917

Map of Europe in June 1917

Evropa v roce 1917:

  • Central powers - centrální mocnosti (společenství TROJSPOLKU)
  • Occupied - obsazená území trojspolkem
  • Allies - spojenecké země (společenství DOHODY)
  • Occupied - obsazená území dohodou
  • Neutral - neutrální státy

Zdroj: www.historyofwar.org

 

Od tohoto roku se německá expanze začíná bortit. Během války totiž německé země přišly o všechny své kolonie a štěstí se pomalu otočilo směrem k Dohodě. Té se daří jak na pevnině, tak na moři (hlavně v Pacifiku). Do dění války dokonce vstupuje i Řecko, které se připojuje k Dohodě.

Zlomová událost přichází až 6. dubna 1917. Do války totiž vstupuje USA:

 

Od začátku války se Britům dařilo blokovat německé pobřeží, hlavně německé přístavy. Rozhořčení Němci se tedy rozhodli k neomezné (ponorkové) válce. Útočili tedy jak na bojová, tak civilní plavidla. Roku 1915 se jim dokonce podařilo potopit britský zaoceánský parník Lusitania (zemřeli nejen samotní Britové, ale také Američané). Po tomto incidentu vstoupili 6.4. 1917 do války.

pozn.: Při potopení parníku Lusitania zemřelo přibližně 1200 osob. Samotný parník se navíc potopil velmi rychle - už za 18 min. byla pod vodou! Další "aférou" celé tragédie bylo to, že mezi přeživšími byl i samotný kapitán lodi.

Soubor:Lusitania 1907.jpg

Některé noviny dokonce pasažéry varovaly před nebezpěčím v podobě německých ponorek. Nakonec byl parník zasažena ponorkou U-20.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Demoralizace obyvatelstva:

  • Mimo bojiště je však také rušno. Díky dlouhé a vyčerpávající válce, se lidé bouří. Chtějí totiž MÍR!

 

Revoluce v carském Rusku:

Po celé Evropě panuje neklid. Obyvatelstvo je ochromeno stále trvající válkou, špatným zásobováním a zhoršujícími se hospodářskými poměry. Neklid také vzbuzují zprávy o velkém množství padlých v boji. Prostým občanům tedy nezbývá, než nahlas protestovat. Největší nepokoje však probíhají v carském Rusku.

 

Proč zrovna v carském Rusku panují největší protesty?

  • carské Rusko je největším "producentem" vojáků (na všech frontách je převaha ruských vojáků)
  • úbytek pracovní (zemědělské) síly - většina zemědělců či řemeslníků se nacházejí na frontách

 

Únor 1917:

V únoru (nový kalendář - v březnu ) 1917 se v Petrohradě konala tzv. generální stávka, která je považována za počátek únorové revoluce. Výsledkem celé demonstrace bylo odstoupení cara Mikuláše II. Vznikla nová Prozatímní vláda, která následně slíbila vyhlášení republiky.

 

7.11. 1917:

Nová Prozatímní vláda však chtěla stále pokračovat ve válce. To se samozřejmě nelíbilo místnímu obyvatelstvu a začalo se chystat k další stávce. Ruští obyvatelé zakládají tzv. sověty (= výbory), složené hlavně z rolníků a dělníků.

S blížící se revolucí "pohnul" ruský emigrant Vladimír Iljič Lenin (Uljanov), finančně podporovaný německým nepřítelem. Po příjezdu z Evropy se přihlásil k sovětům, kde propagoval svoji "bolševickou ideologii". Rozhodující moment nastal až v roce 1917 (7.11.), kdy sověti přebrali moc v Rusku a založili vládu Sovětů = lidu.

Po tzv. VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) vystoupilo Rusko z celosvětového konfliktu. Tím zanikla východní fronta.

 

 

VŘSR proběhla 7.11.1917, demonstrace však Petrohradem otřásaly už před revolucí.

Zdroj: www.commons.wikimedia.org

 

Osobnosti Vladimír Iljič Lenin a Mikuláš II. Romanov najdete v kapitole PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - Významné osobnosti.

 

Významná data k roku 1917:

15.3. 1917 - abdikace ruského cara Mikuláše II.

6.4. 1917 - vstup USA do války

2.7. 1917 - bitva u Zborova

7.11. 1917 - VŘSR v Rusku

9.11. 1917 - zavedena cenzura v Rusku

22.12. 1917 - Finská nezávislost na Rusku

Data: zdroj - www.wikipedia.org