Románský sloh, Gotika

18.02.2012 19:44

Románský sloh  (11. - 13. století)

 

Co je typické pro románský sloh?

 • mohutné zdi
 • dřevěné ploché stropy
 • valená klenba
 • zdobené sloupy
 • půlkruhová okna
 • sdružená okna
 • portály

 

Z kamene se stavěly pouze kostely a hrady.

 

Kostely:

 • rotunda
 • bazilika

 

Literatura: Kosmova kronika česká (psaná latinsky) - autorem je mnich Kosmas

 

Obrázek: rotunda sv. Jiří, která se nachází na hoře Říp

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Gotika (12. - 16. století)

Umělecký sloh gotika vznikla ve Francii v polovině 12. století. Za hranice Čech se gotika dostala až ve 13. století. V tomto slohu se prosazovali vysoké a štíhlé tvary.

 

1) Stavby:

Stavby byly vysoké a prostorné. Měly velká okna zakončená lomeným obloukem.

Znaky:

 • vysoká okna s lomenými oblouky
 • vnější opěrný systém
 • žebrová klenba
 • sloupy
 • velké množství věží a věžiček (pro přiblížení se k Bohovi)

 

Ve městech se stavěli kamenné měšťanské domy a kamenné mosty!

 

Gotické chrámy: sv. Víta (Praha), sv. Barbory (Kutná Hora)

Soubor:Groll09.jpgSoubor:Okno katedraly Strasburg.JPG

(Zleva): chrám sv. Barbory (tato stavba je typicky gotická - spousta věží a lomených oblouků); lomený oblouk

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Hrady

Hrady se stávají synonymem pro slovovo středověk. Tyto obrovské komplexy se stávají útočištěm nejen pro krále, ale i šlechtice.

 

Každý hrad měl tyto obranné prvky:

 • hradby
 • příkop
 • padací most
 • obytná věž

 

Typy hradů:

 • královské (Karlštejn, Zvíkov atd.)
 • šlechtické (Kost, Pernštejn, Lednice atd.)

 

2) Výtvarné umění:

- zobrazování MADONY (= viz Slovníček)

 

Významný malíř:  mistr Theodorik (dvorní malíř Karla IV.) vyzdobil kapli sv. Kříže deskovými obrazy)

 

3) Vzdělanost:

- základní univerzity, které byly rozděleny na fakulty:

 • bohoslovecká
 • právnická
 • lékařská
 • filozofická

 

Vynález století: 1350 - vznik knihtisku (Johan Gutenberg)