Slované ve středověku

05.02.2012 20:38

SlovanéSoubor:Principalities of Kievan Rus' (1054-1132).jpg

Západní slované: Češi, Poláci, Slováci

Východní slované: Rusové, Bělorusové

Jižní slované: Srbové, Chorvaté, Slovinci

 

Kyjevská Rus

Kyjevská Rus je nejstarší slovanskou zemí, která se nacházela ve východní části Evropy. Území původně obývané Slovany, bylo rozděleno mezi několik knížat. Významnými hradišti byl NOVGOROD a KYJEV. Zlom přichází s příchodem varjagů, kdy ovládnou obchodní cesty i významná hradiště. S postupem času varjagové spojují města Novgorod a Kyjev - vznik nového státu pod názvem KYJEVSKÁ RUS (centrem celé země se stává Kyjev a Novgorod).  

 

Významní vládci

  • kníže Vladimír
  • kníže Oleg
  • kníže Rurik

 

Obrázek: Rozsah Kyjevské Rusy za svého rozkvětu.

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Kníže Rurik

Tento panovník je zakladatel mocné dynastie Rurikovců, která je považována za nejstarší dynastii v ruských dějinách. Jeho kořeny sahají až k vikingům na Skandinávském poloostrově (sám je považován za varjaga). Za svého života ovládal (stal se i vládcem) významné hradiště - Novgorod.

 

Kníže Oleg

Kníže Oleg je pokládán za sjednotitele Kyjevské Rusy. Jako první totiž "spojil" mocná hradiště Kyjev a Novgorod a vytvořil mocnou říši. Také jako kníže Rurik pochází z vikingské rodiny (není historicky doložené, zda-li nebyl v příbuzenském stavu s Rurikem).

 

Kníže Vladimír

Kníže Vladimír I. patří mezi nejvýznamnější panovníky Kyjevské Rusy. Tento vládce je známí svoji christianizací (viz. Slovníček) po celé zemi. Díky tomuto činu je prohlášen je prohlášen za svatého. Pro upevnění spojenectví mezi byzantskou říší a svou zemí, se oženil s dcerou byzantského císaře. Za své vlády upevnil moc Kyjevské Rusy po celé východní Evropě. 

 

Ve 12. století se Kyjevská Rus rozpadla na malá knížectví a už nikdy se jí nepovedlo dosáhnout stejného územního rozsahu.

 

 

Polsko

První zprávy o Polsku pocházejí už z 10. století. V této zemi se uplatňuje rod Piastovců. Jako první doložený vládce Polska je považován kníže Měšek I. (jeho manželkou se stala Přemyslovna Doubravka).

Dalším významným panovníkem raného Polska byl Boleslav Chrabrý, který si dělal nárok i na český trůn. V roce 1025 je korunován králem. Jeho zásluhou je např. založení arcibiskupství v Hnězdnu. Jako Kyjevská Rus, se ve 12. století polský stát rozpadá na malá knížectví.

Soubor:Polska 992 - 1025.png

Polský stát za slávy Boleslava Chrabrého.

Zdroj: www.wikipedia.org