Slovíčka - 1. A 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

01.02.2012 19:58

1. světová válka

Blesková válka = vítězné ukončení války do dvou měsíců (něm. blitzkrieg)

 

Demoralizace obyvatelstva = civilní obyvtestvo je ochromeno hladem, nedostatkem v zásobování a úmrtími

 

Infrastruktura = souhrn všech zařízení, které slouží k chodu moderního velkoměsta

 

Urbanismus = obor zabývající se plánováním stavby měst

 

Zákopová válka = nepohyblivá válka, válčí se ze zákopu do zákopu

 

2. světová válka

Abdikovat = odstoupení z funkce

 

Anšlus (Rakouska) = připojení k německé říši (bez odporu Rakušanů)

 

Antisemitismus = náboženská či rasová nesnášenlivost vůči Židům

 

Appeasement = politika ustupování a usmiřování

 

Árijská rasa = ve skutečnosti neexistující rasa, reprezentovaná podle německých nacistů, tato rasa je nadřazená všem ostatním rasám

 

Fašismus = nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády

 

Gestapo = tajná státní policie

 

Gulag = pracovní tábor

 

Inflace = ekonomická nerovnováha, kdy se zvyšují ceny výrobků a znehodnocuje se měna

 

Kolektivizace = stmelování zemědělské půdy, strojů a dobytka

 

Komunismus = názor, ideologie nebo přesvědčení o historické nadřazenosti zespolečenštěného vlastnictví a rovnostářského rozdělování i jeho totalitní prosazování

 

Koncentrační tábory = nacistické vězeňské tábory pro politické odpůrce a příslušníky "méněcených ras", od roku 1934 zakládané v Německu a později i na územích okupovaných a dobytých nacisty, místa nejstrašlivějších mučení, masových vražd v plynových komorách, pokusných lékařských zákroků; nápis: ARBEIT MACHT FREI = PRÁCE OSVOBOZUJE, JEDEM DAS SEINE = KAŽDÉMU, CO JEHO JEST

 

Krize = náhlé zhroucení obchodu a výroby

 

Mein Kampf (Můj boj) = kniha A. Hitlera, ve které sestavil program nacistů

 

Mobilizace = uvedení státu do vojenské pohotovosti, povoláváním vojáků ze zálohy k mimořádné službě v armádě

 

Nacismus = nacionální socialismus; německý národní socialismus A. Hitlera

 

"Noc dlouhých nožů" = představitelé elitních jednotek SS vyvraždili jednotky SA

 

Nordický typ = člověk vyznačující se podlouhou hlavou, úzkým nosem a obličejem, světlými vlasy a světlýma očima

 

NSDAP = Nacionálněsocialistická německá strana dělnická

 

Pogrom = hromadná násilná ance proti skupině osob

 

Propaganda = veřejné šíření určitých názorů a tvrzení s cílem získat masy

 

Prosperita = rozkvět, rozvoj

 

Protektorát = forma podřízené závislosti jedné země na druhé, násilně prosazená

 

Rusifikace = poruštění

 

SA = elitní jednotky, podléhající straně NSDAP

 

SdP = Sudetoněmecká strana

 

SS = elitní jednotky, podléhající A. Hitlerovi

 

SSSR = Svaz sovětských socialistických republik

 

Sudety = pohraničí ČSR s převahou německého obyvatelstva