Slovíčka - PRAVĚK

31.01.2012 17:30

Cyklické hospodářství = po vyčerpání půdy se našlo nové místo, kde se vyžďářil a vyklučil les

 

Dědci = duchové předků, kteří je ochraňují

 

Domestikace = ochočení či zdomácnění

 

Druid = keltský kněz, lékař, soudce atd.

 

Klučit = čistit mýtinu od pařezů

 

Kolonizace = osídlování jiného území

 

Matriarchát = forma společnosti, kde vládne žena

 

Nadprodukce = nadvýroba - vyrobí více, než sami zpotřebují

 

Ochranářské zemědělství = chrání a pečuje o rostlinu tam, kde sama roste

 

Oppidum = keltské opevněné hradiště

 

Patriarchát = forma společnosti, kde vládne muž

 

Polyteismus = víra ve velké množství bohů

 

Pravěk = nejstarší období lidských dějin

 

Tlupa = skupina, která společně loví a žije pohromadě

 

Záměrný výsev = člověk cíleně vysévá rostliny na jednom místě, aby o ně pečoval

 

Žďářit = vypalovat les pro založení pole