Slovíčka - STAROVĚK

31.01.2012 17:49

Agora = shromáždění lidu - shromaždiště

 

Aristoi = sbor stařešinů

 

Búlé = rada

 

Diadochové = nástupci Alexandra Velikého, kteří mezi sebou bojovali o Alexandrovu říši

 

Diktátorství = vláda pevné ruky

 

Filipiky = rozhořčená řeč proti Filipovi Makedonskému

 

Freska = nástěnná malba

 

Hedvábná stezka = obchodní trasa vedoucí z Asie do Evropy

 

Heilóty = původní obyvatelé Sparty

 

Hieroglyfy = obrázkové písmo starých Egypťanů

 

Impérium = obrovská stát či říše

 

Kanopy = nádoby s vnitřnostmi panovníka

 

Labyrint = bludiště

 

Mezopotámie = území mezi dvěma řekami (Eufrat a Tygrys)

 

Monoteismus = víra v jednoho boha

 

Nekropole = hřbitov

 

Nirvány = potlačením všech žádostí lze každému dosáhnout blaženosti hned po smrti

 

Ostrakismos = střepinový soud

 

Otroci = zajatci z válek

 

Peloponéský spolek = vojenský spolek na obranu poloostrova

 

Republika = typ státu s demokratickým zařízením, jehož představitelé jsou voleni na dobu určenou zákonem

 

Triumvirát = společenství tří mužů, spolupracujících např. při řízení státu

 

Tranos = samovládce - krutovládce (tyranida = samovláda - krutovláda)

 

Zikuraty = mezopotámské pyramidy