Úvod do NOVOVĚKU

02.09.2012 15:52

Nejistý začátek novověku

Nejčastěji se počátek novověku datuje od roku 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Uvádějí se však i další události:

 • 1453 - dobytí Konstantinopole Turky
 • 1485 - konec Války růží v Anglii
 • 1517 - zveřejnění 95 tezí Martina Luthera
 • 1526 - bitva u Moháče
 • 1648 - konec třicetileté války

 

Novověk rozdělujeme na:

 1. raný novověk
 2. vrcholný novověk

 

Ve středověku a raném novověku sílila moc stavů (=viz. Slovníček), které tvořila šlechta, měšťané a duchovenstvo. 

Stavy zasedávaly na zemském sněmu, kde rozhodovaly:

 • o vybírání daní
 • o volbě panovníka
 • o svolání zemské pohotovosti (vojsko)

 

- moc panovníka byla díky stavům omezena

 

- v novověku také vznikaly tzv. manufaktury, nebo-li řemeslnické dílny (lepší vysvětlení najdete ve Slovníčku)

 

Soubor:95Thesen.jpg

Obrázek: Zveřejnění 95 tezí Martina Luthera je také považováno za počátek novověku.

Zdroj:

 • vlastní
 • www.wikipedia.org