Úvod do STAROVĚKU

11.01.2012 18:19

Města vzniku zemědělství jsou oblasti, kde vznikaly nejstarší státy:

Starověký stát Významné vodstvo
Mezopotámie Eufrat, Tigris
Egypt Nil
Izrael Jordán
Indie Indus, Ganga, Brahmaputra
Čína Chuang-che, Jang c´tiang
Řecko Středozemní moře, Egejské moře
Řím Středozemní moře

 

Společné znaky těchto států:

  • státy vznikaly v údolí velkých řek
  • subtropické podnebí
  • hl. zdrojem obživy bylo zemědělství (závlahové)
  • otrokářství
  • nejvyšší moc měl panovník

 

Společnost:

  1. panovník
  2. vládnoucí vrstva (kněží, úředníci, vojenští hodnostáři)
  3. zemědělci a řemeslníci

- spodinou společnosti byli otroci a cizinci