Velkomoravská říše

12.02.2012 18:08

Velkomoravská říše - Velká Morava

 

Velkomoravská říše se rozprostírala v oblasti řek Moravy a Dyje. Tato země je považována za jednu z největších říší na našem území.

 
Vznik říše

Velká Morava vzniká kolem roku 833. Zásluhu na tom má první vládce říše - kníže Mojmír (vládce samostatného Moravského knížectví), který vyhnal knížete

Pribinu z Nitranského knížectví a obě území spojil - vznik Velkomoravské říše. Moci nad říší se ujímá dynastie Mojmírovců.

Opevněná hradiště:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Great_moravia_svatopluk.png

 • Uherské Hradiště
 • Valy u Mikulčic
 • Pohansko u Břeclavi

 

Panovníci Velké Moravy:

1. kníže Mojmír I.

 • sjednotitel Velkomoravské říše
 • první vládce Velké Moravy
 • rozšířil hranice své země

 

2. kníže Rastislav (synovec Mojmíra I.)

 • ubránil celistvost říše
 • 863 - na žádost Rastislava vyslal byzantský císař dva bratry KONSTANTINA a METODĚJE, kteří šířili křesťanství ve srozumitelné řeči

 

3. kníže Svatopluk I. (synovec Rastislava)

 • rozšířil hranice Velkomoravské říše
 • po prohrané bitvě s východovranskou říší musela Velká Morava platit tzv. TRIBUT (viz. Slovníček)

 

4. kníže Mojmír II. (syn Svatopluka I.)

 • poslední panovník Velkomoravské říše
 • je pravděpodobné, že za zánik Velké Moravy mohla bitva proti nájezdným Maďarům
 • po smrti Mojmíra II. se říše rozpadla na malé části a s postupem času natrvalo zanikla

 

Konstantin a Metoděj

Bratři Konstantin a Metoděj se u nás poprvé objevili kolem roku 863 s úkolem šířit křesťanství (věrozvěst). 

 

Co Konstantin a Metoděj dokázali na české půdě?

 • přeložili Bibli
 • upravili slovanský jazyk - vznik STAROSLOVĚNŠTINA
 • vytvořili nové písmo - HLAHOLICI

 

U papeže v Římě obhajovali své působení a získali:

 • uznání Staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka
 • Metoděj byl jmenován arcibiskupem

 

Při vstupu do kláštera přijal Konstantin nové jméno Cyril a na místě zemřel. Po smrti Cyrila se Metoděj vrátil zpět do Čech, kde učil své žáky. Metoděj zemřel v úctyhodných 70 letech. S postupem času byli tito dva bratři svatořečeni.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Cyril_and_Methodius.jpg

Obrázky:

(nahoře) - Největší územní rozsah Velkomoravské říše

(dole) - Vyobrazení Cyrila a Metoděje

Zdroj: www.wikipedia.org