Vladimir Iljič Lenin

15.03.2012 21:08

Vladimir Iljič Lenin (22.4. 1870 - 21.1. 1924)

Vladimir Iljič Uljanov se narodil roku 1870, jako syn Ilji Nikolajeviče Uljanova a jeho ženy Marie Alexandrovny Blankové. Po narození byl pokřtěn ruskou pravoslavnou církví.

 

Cesta k moci:

Už od roku 1893 se věnoval studiem marxismu (dle německého filosofa a teoretika komunismu Karla Marxe). Vydával různé tiskoviny s revolučními tématy (např. časopis Jiskra či kniha Vývoj kapitalismu v Rusku). Během svého mládí se stal členem SDRSR (Sociálně demokratické dělnické strany Ruska). Roku 1903 se rozhodl opustit menševiky a následně se stal vůdcem bolševiků. Po abdikaci Mikuláše II. se Lenin dostává do čela bolševického hnutí. Po tzv. VŘSR, roku 1917, se z carského Ruska stává Sovětské Rusko. 8.11. 1917 byl Lenin zvolen předsedou Rady lidových komisařů.

 

Lenin na vrcholu:

Roku 1918 přijalo Rusko svoji porážku, po tzv. Brestlitevském míru se uzavřela východní fronta. Po této události Lenin obnovil trest smrti. Popravovali se političtí odpůrci, dokonce byla popravena i carská rodina. Roku 1919 vznikla tzv. Komunistická internacionála a z carské armády se stala Rudá armáda. Od roku 1922 se Lenin zaměřil na pravoslavnou církev. Rozhodl o odstranění všech cenných věcí z kostelů a následné vraždění kněží. Poprvé se sovětském Rusku prosazuje tzv. kolektivizace, tedy stmelování zemědělských strojů, půdy a dobytka.

 

Zákeřné mrtvice:

Roku 1922 zasáhla Lenina první mozková mrtvice, která tak změnila jeho psychiku. Roku 1923 ho zasáhla druhá mozková mrtvice, po které se nikdy nezotavil. 21.1. 1924 zemřel. 

pozn.: Po smrti byl Lenin nabalzamován a uložen do moskevského mauzolea. Tento osud si však samotný Lenin vůbec nepřál.

 

Soubor:Bundesarchiv Bild 183-71043-0003, Wladimir Iljitsch Lenin.jpgFile:Lenin.gif

1) Leninův dobový portrét.

2) Jeden z proslovů Lenina.

Zdroj:

  • www.wikipedia.org
  • www.commons.wikimedia.org