Vyhlášení války

01.03.2012 20:44

Vyhlášení války

Klíčovou událostí k vypovězení války byl právě atentát na rakousko-uherského následníka trůnu roku 1914 (28.6.). Začátkem července poslalo Rakousko-Uhersko (v čele s císařem Františkem Josefem I.) Srbsku ultimátum (=požadavek ke splnění určitých výhružných podmínek). To však nebylo schopné podmínky splnit, a tak se rozhodlo ustoupit. Spor nakonec vyvrcholil 28.7. 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku. Tento datum je považován za počátek první světové války. 

pozn.: S postupem času se k Rakousko-Uhersku a Srbsku přidávaly další mocnosti. Po vstupu Japonska (později i USA) do války se z evropského konfliktu stal celosvětový. Odhaduje se, že v době první světové války bojovalo celkem 38 států. 

 

Vyhlášení první světové války v dobovém tisku:

 

 

Zdroj: https://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/