Život ve středověku - České království

15.02.2012 19:59

Jak se žilo ve středověku v českém království?

Společnost

a) Změny v zemědělství

 • vynalezen chomout
 • využívá se trojpolní hospodaření (viz. tabulka)

 

Díky těmto změnám se zvyšují výnosy.

 

Trojpolní hospodaření:

-- 1. rok 2. rok 3.rok
Zaseto na jaře OZIM JAŘ ÚHOR
Zaseto na podzim ÚHOR OZIM JAŘ
"Odpočívá" JAŘ ÚHOR OZIM

 

Trojpolní hospodaření spočívalo v obdělávání půdy. Ta se rodělovala do tří částí: JAŘ, OZIM, ÚHOR. Systém byl jednoduchý: jedna část půdy vždy "odpočívala" a ostatní dvě části se využívali k práci.

Př.:

 • Prvním rokem byla část OZIM zaseta na jaře a ÚHOR naopak na podzim (JAŘ mezitím "odpočívala").

 

 • Druhým rokem byla část JAŘ zaseta na jaře a OZIM naopak na podzim (ÚHOR mezitím "odpočíval").

 

 • Třetím rokem byla část ÚHOR zaseta na jaře a JAŘ naopak na podzim (OZIM mezitím "odpočíval").

 

b) Kolonizace

 • nové vesnice bývaly na čas osvobozeny od poplatků a daní
 • přicházejí cizinci, kteří osídlují pohraniční hvozdy (německy mluvící)

 

c) Proměny vesnice

 • rozrůstají se - mají kostel, krčmu (hospodu), rychtu (tzv. správní orgán; řídí chod vesnice)

 

 

Města

 • rozvoj zemědělství vede k rozvoji měst
 • rozhodující moc ve městě má městská rada (konšelé), řídí je purkmistr

 

Založení města mohlo dojít dvěma způsoby:

 • povýšení osady kupců a řemeslníků (př. Praha, Brno, Znojmo, Litoměřice)
 • založení města na "zeleném drnu" (př. České Budějovice, Polička, Plzeň)

 

Rozdělení měst:

 • královská města (král)
 • poddanská města (šlechta, duchovenstvo)

 

Městská privilegia:

 • právo postavit si hradby
 • mít městský znak
 • právo soudní a hrdelní (trestní)
 • právo pořádat trhy
 • právo mílové (schválený provoz cechů - viz. Slovníček - a prodej výrobků)
 • právo vářečné (vaření piva)

 

Cechy:

1. hlídají si kvalitu výrobků

2. chrání před konkurencí

3. starají se o své členy v nouzi