Pravěk

Úvod do PRAVĚKU a vývoj člověka

07.12.2011 21:18
Pravěk dělíme na: doba kamenná (3 000 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.) doba bronzová (3 500 př.n.l. - 750 př.n.l.) doba železná (750 př.n.l. - 0) doba římská (0 - 400 n.l.)   Vývoj člověka:   Český...

Doba kamenná

07.12.2011 21:37
(3 000 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.)   Dobu kamenou dělíme na: PALEOLIT (3 000 000 př.n.l. - 10 000 př.n.l.) MEZOLIT (10 000 př.n.l. - 7 000 př.n.l.) NEOLIT (7 000 př.n.l. - 5 000 př.n.l.) ENEOLIT (5 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.)   1. Paleolit (starší doba...

Doba bronzová

08.12.2011 21:16
(3 500 př.n.l. - 750 př.n.l.) předcházela ji doba měděná (3 500 př.n.l. - 2 000 př.n.l.) první masové použití kovu široké použití pro řemesla (sekyra, dláto); zemědělství (rádlo, motyka, srp) vznik nových řemesel (hornictví, hutnictví, kovolitectví - metoda vytavitelné...

Doba železná

28.12.2011 20:46
(750 př.n.l. - 0) - výhody železa nad bronzem: pevnější dostupnější   Dobu železnou dělíme na: 1. Starší doba železná (750 př.n.l. - 400 př.n.l.) "halštacká" naleziště: nedaleko Salzburku rozvoj nářadí a zbraní diferenciace (=rozlišení) společnosti na...

Doba římská - na našem území

29.12.2012 17:49
(0 - 400 n.l.) Dobu římskou dělíme na: Starší doba římská - 180 n.l. - Mladší doba římská   180 n.l.: konec Markomanských válek (Commodův mír)     Římské impérium: leželo na řekách Dunaj a Rýn hranice: řeka limes romanus na hranicích se nacházely...