Starověk

Úvod do STAROVĚKU

11.01.2012 18:19
Města vzniku zemědělství jsou oblasti, kde vznikaly nejstarší státy: Starověký stát Významné vodstvo Mezopotámie Eufrat, Tigris Egypt Nil Izrael Jordán Indie Indus, Ganga,...

Mezopotámie

11.01.2012 18:58
(= území mezi dvěma řekami: Eufrat a Tygrys)   Přehled dějin (data v př.n.l.): 3000-2350: Sumerové 2350-2200: Akkadská nadvláda 2200-2000: Sumerská renesance 1900-1600: Starobabylonská říše 1600-1400: Středobabylonská říše 1400-606: Asyrská říše 606-539:...

Egypt

13.01.2012 15:33
"Egypt je Nil, Nil je život".   Přehled dějin (data v př.n.l.): 1. 3100-2700: Období raně dynastické (doba archaická) dynastie: 1.-2. významný panovník (viz. Nejznámější faraoni): Meni (Menej) - sjednotitel Horního a Dolního Egypta; říši rozdělil na nomy (=kraje) - ty...

Nejznámější faraoni

14.01.2012 22:46
1. Meni (Menej) Tento panovník je považován za prvního vládnoucího faraona ve sjednoceném Egyptě. Za své vlády založil nové hlavní město Memfis (Menofer). Není však jasné v jaké době žil a vládl. Je však přisuzován k panovníkovi Narmerovi, který je jako první vyobrazen s korunou sjednoceného...

Palestina (Izrael)

01.01.2013 13:59
Přehled dějin (data v př.n.l.): 1. konec 4. tisíciletí - území Kanaán - původní obyvatelé kanánejci (semitský původ) 2. 1800 - příchod Abraháma ("otec" Židů) 3. 16. století - vznik městských států, které se dostaly pod nadvládu Egypta 4. 14.-13. století - egyptské zajetí Židů - Mojžíšova...

Indie

01.01.2013 15:01
Přehled dějin (data v př.n.l.): 1. 2400-1500: Protoindická doba centrum: v údolí Indu vybudována 2 významná města: Mohendžo-Daro Harappa   2. 1500-326: Indická doba centrum: v údolí Gangy 1500 - příchod indo-evropských kmenů (Árijové) - Árijská říše 326...

Čína

18.01.2012 19:34
Přehled dějin (data v př.n.l.): 1. 2200-2050: Zlatá (bájná) doba Číny 3 známí císaři: Yao Sün Jü - odborník na vodní stavby; zakladatel 1. dynastie   2. 2050-1750: 1. dynastie (SIA) první zmínka o písmu   3. 1750-1020: 2. dynastie (ŠANG) 4....

Řecko

18.01.2012 20:35
Přehled dějin (data v př.n.l.): 2500 - 1450 - 0. období - Kréta (Minojská kultura) 1650 - 1200 - 1. období - Mykénská kultura 1200 - 800 - 2. období - Homérská doba 800 - 500 - 3. období - Doba archaická 500 - 338 - 4. období - Doba klasická 338 - 146 - 5. období - Doba...

Athény vs. Sparta

22.01.2012 14:12
Athény patronka města: bohyně moudrosti Athéna první osídlení: 1. polovina 3. tisíciletí př.n.l. kmeny: Ionové - ubráněni před Dóry rozdělení na: 30 rodů, 12 frátrií a 4 fýly (viz. kapitola Řecko)   Drakón 621 př.n.l. - sepsán první zákoník v Řecku (tzv. Drakónův zákoník) ve většině...

Řecko-perské války, Peloponéská válka

27.01.2013 13:26
1. Řecko-perské války (492-449 př.n.l.)   Přehled perských králů: 1. Kýrós II. Veliký vláda: 559-530 př.n.l. 539 př.n.l. - dobyl Babylon 2. Kambýsés II. vláda: 530-532 př.n.l 522 př.n.l. - dobyl Egypt 3. Dareios I. vláda: 522-486 př.n.l. rozdělil říši na satrapie ("kraje") účastnil...

Nadvláda Makedonie

22.01.2012 18:05
Filip II. Makedonský (382-336 př.n.l.) 359 př.n.l.: zmocnil se vlády v Makedonii zorganizoval armádu (makedonská falanga - čtverec 16X16 m s dlouhým kopím) postupné dobývání Řecka: Řekové vytvořili koalici řečník Démostenés » filipiky (viz. Slovníček)   338 př.n.l. - bitva u...

Řím

22.01.2012 18:22
Přehled dějin (data v př.n.l.): 753-510 - Epocha královská 510-31 - Republika 510-265 - raná (ovládnutí celé Itálie) 264-146/133 - vrcholná (ovládnutí Středomoří) 133-31 - krize a pád republiky 31-476 n.l. - Císařství 31-192 n.l. - rané (principát) 192-284 n.l. - krize císařství...