Doba kamenná

07.12.2011 21:37

(3 000 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.)

 

Dobu kamenou dělíme na:

 • PALEOLIT (3 000 000 př.n.l. - 10 000 př.n.l.)
 • MEZOLIT (10 000 př.n.l. - 7 000 př.n.l.)
 • NEOLIT (7 000 př.n.l. - 5 000 př.n.l.)
 • ENEOLIT (5 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.)

 

1. Paleolit (starší doba kamenná)

 • období vývoje "homo" - závisel na střídání dob ledových a meziledových
 • dělí se dále podle zpracování kamenných nástrojů

 

2. Mezolit (střední doba kamenná)

 • závěr kořistnického způsobu obživy
 • usazování u vodních ploch (důsledky):
 1. populační množení
 2. větší zásoby potravin - všestranné využívání potravních zdrojů
 • stavba lehkých chat
 • postupný přechod k zemědělství

 

3. Neolit (mladší doba kamenná)

 • neolitická revoluce (=počátek výrobního hospodářství - zavlažování, chov dobytka aj.)
 • základní jednotkou společnosti byl ROD
 • matriarchát (viz. Slovníček)
 • rozvoj technických dovedností a řemesel
 • dobré zpracování kamenných nástrojů (sekeromlat)
 • stavba pevných budov
 • hliněné vypalované nádoby
 • získávání polí za pomoci žďáření (viz. Slovníček)
 • koncentrace obyvatelstva - vznik nových vesnic - měst
 • kultura s lineární (volutovou) keramikou (nalez. Bylany) + vypíchaná keramika

 

4. Eneolit (pozdní doba kamenná)

 • ještě větší koncetrace obyvatelstva
 • využití zavlažovacích kanálů - větší úroda obilí
 • patriarchát (viz Slovníček)
 • rozvoj obchodu a směny
 • šňůrová keramika

 

Používané druhy kamene:

- kameny musely být štěpné

 • pazourek
 • rohovec (odrůda křemene)
 • obsidián
 • křemenec (krystal. břidlice)

 

 

1. Vznik zemědělství:

OCHRANÁŘSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: chrání a pečuje o rostlinu tam, kde sama roste

ZÁMĚRNÝ VÝSEV: člověk cíleně vysévá rostliny na jednom, aby o něm pečoval - už se může trvale usadit

NADPRODUKCE: nadvýroba - vyrobili více než sami potřebovali

 

Zemědělství přineslo tyto změny (v obyvatelstvu):

 • roste počet lidí
 • dožívají se většího věku
 • lepší péče o nemocné a zraněné

 

Ženy měly v tlupě důležitou roli - rodily potomky a staraly se o kmen. Tento fakt nám dokazují archeologické nálezy:

Obrázek: Věstonická venuše, nalezená v Dolních věstonicích.

Zdroj: www.wikipedia.org