Dějepisná slovíčka - STAROVĚK

Slovíčka - STAROVĚK

31.01.2012 17:49
Agora = shromáždění lidu - shromaždiště   Aristoi = sbor stařešinů   Búlé = rada   Diadochové = nástupci Alexandra Velikého, kteří mezi sebou bojovali o Alexandrovu říši   Diktátorství = vláda pevné ruky   Filipiky = rozhořčená řeč proti Filipovi Makedonskému   Freska...