Jindřich Korutanský, Rudolf "Kaše"

06.08.2012 17:50

1. Jindřich Korutanský (asi 1265 - 1335)

  • tyrolský hrabě
  • korutanský vévoda
  • český a polský král

 

Život:

Jindřich Korutanský se narodil roku 1265 jako syn Menharda II. a jeho ženy Alžběty Bavorské. Po smrti otce (1296) se stal korutanským vévodou.

Roku 1306 se Jindřich oženil s Annou Přemyslovnou, sestrou Václava II. Téhož roku se také stal správcem české země během nepřítomnosti Václava III. Ten se už do Českého království nevrátil, jelikož byl v Olomouci zavražděn (viz. čl. Čeští králové - PŘEMYSLOVCI). Svoji správcovskou pozici si udržel do své korunovace v září roku 1306. Českou korunu si však moc dlouho neužil, jelikož musel uprchnout před říšským císařem Albrechtem Habsburským. Ten české země svěřil do rukou svého syna Rudolfa. Rudolf I. Habsburský se však na trůnu udržel pouze do roku 1307, a tak se do Čech vrátil Jindřich Korutanský, který se stal znovu králem.

Jindřich Korutanský své vládnutí velice zanedbával. To se znelíbilo české šlechtě, která si zvolila nového krále (Jana Lucemburského). Jelikož Jindřich vycítil nebezpečí, rozhodl se opět utéct.

Umřel roku 1335 v ústraní na mrtvici.

Obrázek: Jindřich Korutanský

 

Zdroj:

  • www.minulost.org
  • www.e-stredovek.cz

 

2. Rudolf I. Habsburský (1281 - 1307)

  • rakouský vévoda
  • markrabě moravský
  • král český a polský

 

Rudolf Habsburský se narodil roku 1281 jako syn Albrechta Habsburského a jeho ženy Alžběty Goricko-Tyrolské.

Roku 1298 se Rudolfův otec stal říšskoněmeckým císařem. Jelikož si Albrecht potřeboval zajistit spojenectví s Francií, rozhodl se o "sňatkovou politiku". Svého syna Rudolfa oženil s Blankou Francouzskou (sestřenice francouzského krále Filipa IV. Sličného). Roku 1305 však Blanka předčasně zemřela.

pozn.: Aby získal Filip IV. Sličný finanční prostředky k prosazení vlastní politiky, postavil se proti řádu templářů. Ty obvinil z magie a kacířství a zkonfiskoval jejich obrovský majetek. Roku 1310 byli někteří templáři upáleni a roku 1312 byl řád zrušen úplně.

 

Roku 1306, kdy byl zavražděn poslední Přemyslovec, přitáhl Rudolf I. Habsburský se svým otcem do Čech. Ještě téhož roku byl zvolen českým králem. Svoji pozici si upevnil sňatkem s Eliškou Rejčkou, vdovou po Václavu II.

Rudolf I. Habsburský se na českém trůnu neudržel dlouho, ale v průběhu vlády se ukázal jako schopný panovník, který se snažil ušetřit každý "halíř".

Rudolf zemřel nečekaně roku 1307 na úplavici. Byl pohřben do Svatovítské katedrály. 

pozn.: Jelikož Rudolf Habsburský často jedl kaši (tzv. mnišské jídlo), začalo se mu přezdívat král Kaše.

Soubor:Habsburger BSB Cod icon 330 fol 15v.jpgSoubor:Rejčka antifonář.jpg

Obrázek: 1. "král Kaše"; 2. Rudolfova druhá žena Eliška Rejčka


Zdroj:

  • www.wikipedia.org
  • www.zivotopisyonline.cz