Kruciáty

05.02.2012 20:18

Kruciáty

          (=křížové výpravy)

 

V roce 1095 byla vyhlášena papežem Urbanem II. první křížová výprava do SVATÉ ZEMĚ, jak křesťané nazývali Palestinu. Cílem mělo být osvobození posvátných míst a Božího hrobu v Jeruzalémě od kacířů. Ve skutečnosti však křižáci město plenili a zabíjeli neviné lidi. Křížové výpravy podstupovali nejen vysoce postavení, ale i obyčejní lidé (vidina zbohatnutí) - domů se však vrátila pouze polovina z nich. Na výpravách bohatla italská města Benátky a Janov. Při čtvrté výpravě vyplenili křižáci Konstantinopol, hlavní město byzanstké říše.

pozn.: Ve Svaté zemi se často křižáci nakazili těžkými chorobami, ty pak roznesli po celé Evropě. Tím vznikaly např. morové epidemie. 

 

Rytířské řády

  • Johanité (maltézští rytíři)
  • Němečtí rytíři
  • Templáři