Albrecht II. Habsburský a L. Pohrobek

05.08.2012 17:35

1. Albrecht II. Habsburský

(10.8. 1397 - 27.10. 1439)

Albrecht II. Habsburský byl rakouský vévoda (jako Albrecht V.) a český, uherský a říšský král. Na český trůn nastoupil roku 1438 jako následník Zikmunda Lucemburského.

 

Život:

Albrecht II. Habsburský se narodil roku 1397 jako syn Albrechta IV. Rakouského a jeho ženy Johany Ž. Bavorské. Když bylo Albrechtovi sedm let, zemřel mu otec, a tak se stal jeho novým opatrovníkem Zikmund Lucemburský.

Roku 1420 se zúčastnil první křížové výpravy proti husitům. Tři roky poté získal v léno Moravu, jako svatební dar od Zikmunda, který tak vdal svoji jedinou dceru Alžbětu.

Po smrti Zikmunda se Albrecht stal českým (1438), uherským a říšským králem (1438-1439). Vlády si však užil pouze dva roky, zemřel roku 1439 na úplavici.

File:Albrecht II. von Habsburg.jpgFile:Karel Svoboda (1824-1870) - Korunovace císaře Albrechta II. za krále českého roku 1438.jpg

Obrázek: 1. Albrecht II. Habsburský; 2. korunovace Albrechta za českého krále

 

Zdroj:

  • www.wikipedia.org
  • www.commons.wikimedia.org
  • www.panovnici.cz

 

2. Ladislav Pohrobek (22.2. 1440 - 23.11. 1457)

Ladislav Pohrobek byl uherský (1444) a český (1453) král. Přídomek Pohrobek získal proto, že se narodil čtyři měsíce po otcově smrti.

 

Život:

Ladislav Pohrobek se narodil roku 1440 jako syn zesnulého otce Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Habsburské. Už jako dvanáctitýdenní dítě byl korunován uherským králem (regentem se stal Jan Hunyadi). Roku 1442 mu zemřela i matka, a tak se jeho novým vychovatelem stal říšský císař Fridrich III.

28.10. 1453 byl Ladislav zvolen českým králem. Dva roky poté potlačil hunyadovskou opozici v Uhrách. Ladislav Hunyadi (hlavní povstalec) byl popraven a jeho mladší bratr Matyáš (pozdější Matyáš Korvín) uvězněn.

Ladislav Pohrobek zemřel nečekaně roku 1457 na leukemii.

Soubor:Ladislas the Posthumous 001.jpgSoubor:Ladislav Pohrobek.jpg

Obrázek: 1. Ladislavův portrét; 2. Ladislav Pohrobek jako dítě

 

Zdroj:

  • www.wikipedia.org
  • www.zivotopisyonline.cz