Úvod do PRAVĚKU a vývoj člověka

07.12.2011 21:18

Pravěk dělíme na:

 • doba kamenná (3 000 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.)
 • doba bronzová (3 500 př.n.l. - 750 př.n.l.)
 • doba železná (750 př.n.l. - 0)
 • doba římská (0 - 400 n.l.)

 

Vývoj člověka:

 

Český název

Pořadí

Latinský název

Australopiték 1. Australopithecus
Člověk zručný 2. Homo habilis
Člověk vzpřímený 3. Homo erectus
Člověk rozumný 4. Homo sapiens
Člověk neandrtálský 5. Homo neanderthalensis
Člověk současného typu 6. Homo sapiens sapiens

 

1. AUSTRALOPITHECUS

 • 4 000 000 př.n.l. - 3 000 000 př.n.l.
 • "předchůdce člověka"
 • mozkovna: 600 cm3
 • výška: 120 cm
 • naleziště: jižní a východní Afrika

 

2. HOMO HABILIS

 • 3 000 000 př.n.l. - 2 000 000 př.n.l.
 • "člověk zručný"
 • mozkovna: až 800 cm3
 • výška: 125 cm
 • naleziště: Afrika (Keňa)
 • pozn.:
 1. váha: 40-45 kg
 2. valounová industrie
 3. 1. primitivní řeč
 4. ovládal lov s oštěpy

 

3. HOMO ERECTUS

 • 2 000 000 př.n.l. - 400 000 př.n.l.
 • "člověk vzpřímený"
 • mozkovna: 775-1225 cm3
 • výška: 150-165 cm
 • naleziště: Asie, Evropa
 • pozn.:
 1. lovil velkou zvěř
 2. žil v jeskyních
 3. oheň - PASIVNĚ
 4. pěstní klín

 

4. HOMO SAPIENS

 • 400 000 př.n.l. - 40 000 př.n.l.
 • "člověk rozumný"
 • mozkovna: 1100-1320 cm3
 • výška:
 • naleziště: Asie, Evropa
 • pozn.:
 1. úštěpová industrie
 2. oheň - AKTIVNĚ

 

5. HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS

 • 60 000 př.n.l. - 40 000 př.n.l.
 • "člověk neadrtálský"
 • mozkovna: 1300-1640 cm3
 • výška: 156 cm
 • naleziště: Evropa; u nás: Moravský kras
 • pozn.:
 1. menší postava, velká hlava
 2. oheň - AKTIVNĚ
 3. "mrtvá větev"

 

6. HOMO SAPIENS SAPIENS

 • 40 000 př.n.l. - ?
 • "člověk dnešního (současného) typu"
 • mozkovna:
 • výška: až 180 cm
 • naleziště: (u nás) Dolní Věstonice
 • pozn.:
 1. čepelová industrie
 2. umělecké předměty
 3. užíval oštěpy, lovil mamuty

 

From ape to modern man: A leading geneticist told a lecture human evolution has ground to a halt

 

Obrázek: vývoj člověka

Zdroj: www.dailymail.co.uk