Slovíčka - NOVĚJŠÍ DĚJINY

01.02.2012 19:35

Aristokraté = šlechta (nejvyšší vrstva společnosti)

 

Atentát = vražda politicky významné osobnosti

 

Bastila = státní vězení ve Francii

 

Bibliotéka = knihovna

 

Búrové = holandští osadníci (usedlíci)

 

Buržoazie = třetí stav - měšťanstvo

 

Cenzura = úřední hodnocení tiskovin, spojené často se zákazem vydávání

 

Diktatura = neomezená vláda skupiny lidí

 

Direktorium = několikačlenný vládní orgán

 

Federace = spolkový stát či svaz

 

Gilotina = popravčí (stínací) stroj, poprvé využívaný za Velké francouzské revoluce

 

Girondisté = členové nebo přívrženci republikánské strany, spjaté s prům. a obchod. buržoazií

 

Imperialismus = rozšiřování politické moci vyspělých států Evropy nad obyvatelstvem Afriky, Asie a Oceánie

 

Industrializace = způmylsnění

 

Jakobíni = příslušníci nejvýznamnějšího politického klubu; scházeli se v klášteře sv. Jakuba=Jakobíni

 

Jenny = přádací stroj

 

Kolonialismus = cílem mateřských zemí je získávání kolonií

 

Komuna = samosprávný revoluční orgán městské správy

 

Konzul = nejvyšší státní úředník

 

Liberální = svobodný

 

Maďarizace = zavedení maďarštiny do škol a úřadů v Uherském království

 

Neoabsolutismus = forma vlády v Rakouském císařství

 

Oktrojovaná ústava = vládou vnucená ústava

 

Pasivní rezistence = trpný, nečinný odpor nebo nesouhlas proti státoprávnímu uspořádání říše

 

Petice = písemná žádost, sestavení požadavků

 

Plebiscit = lidové hlasování

 

Rekonstrukce = znovuobnovení

 

Reparace = úhrady škod

 

Revoluce = náhlá a často násilná změna politického systému

 

Risorgimento = italské národní vzkříšení

 

Roajalisté = přívrženci krále

 

Technologie = výrobní postup

 

Teror = kruté násilí

 

Ústava = soubor (sbírka) zákonů, které platí pro všechny