Archiv článků

Řecko-perské války, Peloponéská válka

27.01.2013 13:26
1. Řecko-perské války (492-449 př.n.l.)   Přehled perských králů: 1. Kýrós II. Veliký vláda: 559-530 př.n.l. 539 př.n.l. - dobyl Babylon 2. Kambýsés II. vláda: 530-532 př.n.l 522 př.n.l. - dobyl Egypt 3. Dareios I. vláda: 522-486 př.n.l. rozdělil říši na satrapie ("kraje") účastnil...

Indie

01.01.2013 15:01
Přehled dějin (data v př.n.l.): 1. 2400-1500: Protoindická doba centrum: v údolí Indu vybudována 2 významná města: Mohendžo-Daro Harappa   2. 1500-326: Indická doba centrum: v údolí Gangy 1500 - příchod indo-evropských kmenů (Árijové) - Árijská říše 326...

Palestina (Izrael)

01.01.2013 13:59
Přehled dějin (data v př.n.l.): 1. konec 4. tisíciletí - území Kanaán - původní obyvatelé kanánejci (semitský původ) 2. 1800 - příchod Abraháma ("otec" Židů) 3. 16. století - vznik městských států, které se dostaly pod nadvládu Egypta 4. 14.-13. století - egyptské zajetí Židů - Mojžíšova...

Doba římská - na našem území

29.12.2012 17:49
(0 - 400 n.l.) Dobu římskou dělíme na: Starší doba římská - 180 n.l. - Mladší doba římská   180 n.l.: konec Markomanských válek (Commodův mír)     Římské impérium: leželo na řekách Dunaj a Rýn hranice: řeka limes romanus na hranicích se nacházely...

Události, které zapříčinily konec STŘEDOVĚKU

15.09.2012 13:46

Úvod do NOVOVĚKU

02.09.2012 15:52
Nejistý začátek novověku Nejčastěji se počátek novověku datuje od roku 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Uvádějí se však i další události: 1453 - dobytí Konstantinopole Turky 1485 - konec Války růží v Anglii 1517 - zveřejnění 95 tezí Martina Luthera 1526 - bitva u...

Jagellonci

01.09.2012 20:25
1. Vladislav Jagellonský (1.3. 1456 - 13.3. 1516) Vladislav Jagellonský se narodil roku 1456 jako syn polského krále Kazimíra IV. Jagellonského a jeho ženy Alžběty Habsburské, která byla přezdívána jako matka králů. Za svého života se proslavil jako: král český (jako Vladislav II....

Jindřich Korutanský, Rudolf "Kaše"

06.08.2012 17:50
1. Jindřich Korutanský (asi 1265 - 1335) tyrolský hrabě korutanský vévoda český a polský král   Život: Jindřich Korutanský se narodil roku 1265 jako syn Menharda II. a jeho ženy Alžběty Bavorské. Po smrti otce (1296) se stal korutanským vévodou. Roku 1306 se Jindřich...

Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín

06.08.2012 14:13
Jiří z Poděbrad (23.4. 1420 - 22.3. 1471) Jiří z Poděbrad se narodil roku 1420 jako syn otce Viktorína z Poděbrad. I přesto, že mu v žilách nekolovala modrá krev, se stal roku 1458 českým králem. Je také přezdíván jako král dvojího lidu. Obrázek: Podpis Jiřího z Poděbrad. Zdroj:...

Albrecht II. Habsburský a L. Pohrobek

05.08.2012 17:35
1. Albrecht II. Habsburský (10.8. 1397 - 27.10. 1439) Albrecht II. Habsburský byl rakouský vévoda (jako Albrecht V.) a český, uherský a říšský král. Na český trůn nastoupil roku 1438 jako následník Zikmunda Lucemburského.   Život: Albrecht II. Habsburský se narodil roku 1397 jako...
Záznamy: 1 - 10 ze 82
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>